چگونه لنز مناسب برای دوربین مداربسته انتخاب کنیم؟
1295

چگونه لنز مناسب برای دوربین مداربسته انتخاب کنیم؟

انتخاب لنز

دوربین مدرابسته

مدل دوربین مداربسته، فاصلۀ دوربین تا هدف، نوسانات نور محیط، نیاز به بزرگنمایی، هزینۀ لنز و ... می تواند در انتخاب یک لنز برای دوربین مداربسته مؤثر باشد. تعیین لنز برابر با تعیین میدان دید است و این انتخاب یکی از حیاتی ترین انتخاب ها در طراحی سیستم های حفاظت تصویری است. با انتخاب یک لنز نزدیک بین یا زاویه باز می توان اشیاء نزدیک به دوربین و با انتخاب یک دوربین با زاویۀ بسته، اشیاء دورتر به دوربین را راحت تر دید.

هزینۀ لنز هایی که شمارۀ یکسان ولی مارک های مختلفی دارند نیز بسیار متفاوت است و حتی ممکن است تا چهار برابر بیشتر باشد.

اگر نیاز به مشاهدۀ تصویر یک فضای کوچک مانند اتاق 15 تا 20 متری باشد، بهتر است از لنز 8/2 میلی متر یا چهار استفاده شود. زیرا نیاز به عمق دید زیادی ندارد و زاویۀ دید بالا در حدود 100 درجه مهم است و اگر نیاز به تصویری در فاصلۀ 60 متری دوربین باشد بهتر است از لنز 5-50 یا 6-60 میلی متر استفاده نمود. یعنی هرچه شماره لنز بزرگتر باشد، فواصل دورتر را بهتر نمایش می دهد و از طرفی زاویۀ دید آن کمتر می شود و برعکس هر چه شماره لنز کوچکتر می شود، زاویۀ دید بیشتر و عمق دید کمتر می شود.

اگر دوربین مداربسته در محیط بیرونی نصب شود، با توجه به کم و زیاد شدن نور طبیعی در ساعات مختلف روز، باید از لنز با تنظیم دیافراگم خودکار استفاده نمود. این لنزها شدت نور ورودی دوربین را کنترل می کنند و اگر این دوربین در محیط داخلی با نور ثابت به کار گرفته شود، می توان از لنزهای معمولی که به صورت دستی تهیه می شوند، استفاده کرد.

چنانچه نیاز به بزرگنمایی تصویر باشد، باید از لنزهای موتور دار استفاده نمود. این لنزها می توانند تا 15-20-25-30 برابر تصویر را بزرگ کنند، این بزرگنمایی به صورت دیجیتال نیست و در نتیجه از کیفیت تصویر کم نمی شود.

در لنزهای متغیر هر چه فاصلۀ کانونی لنز بالاتر رود تصویر به دست آمده با بزرگنمایی بیشتری خواهد بود و هر چه کمتر شود، عمق میدان دید کمتر خواهد شد.

وقتی از دوربین های با وضوح بالا استفاده می شود، باید لنزی به کار رود که قابلیت انعکاس تصاویر با کیفیت بالا را روی حسگر دوربین داشته باشد. در واقع تفاوت عمدۀ لنزهای معمولی که در سیستم های مداربسته استفاده می شود با لنزهای مگاپیکسل در کیفیت شیشه به کار رفته است.

نتیجه:

انتخاب لنز مناسب مستلزم این است که محل مورد نظر برای نصب دوربین، شرایط نصب دوربین و مقدار زاویه و محدوده ای که لازم است توسط دوربین دیده شود مشخص شود. در انتخاب لنز مناسب برای دوربین رعایت نکات زیر می تواند مفید واقع شود:

  • استفاده از لنزهای زاویه باز اگر چه زاویۀ دید بیشتری را می دهد اما سوژه های تحت نظارت کوچکتر از اندازۀ واقعی به دست می آیند.
  • لنزهای استاندارد تصاویر بزرگتری از موضوعات می دهند اما زاویۀ دید آنها کوچکتر است.
  • در اتاق های کوچک جهت کاهش نقاط کور دوربین بهتر است از لنزهای زاویه باز استفاده شود.
  • در صورت استفاده از لنزهای زاویه باز، در صورتی که نیاز باشد تا سوژه ها نیز با دقت بیشتری دیده شوند بهتر است که از دوربین های دیگر به صورت ترکیب با دوربین لنز زاویه باز استفاده شود

 

اجزای تشکیل دهندۀ لنزها در دوربین مداربسته

یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است:

  1. اجزای نوری
  2. دیافراگم قابل تغییر
  3. سیستم اتصال دهندۀ لنز به دوربین

 

1.اجزای نوری لنز

اجزای نوری لنز اجزایی هستند که همگی داخل یک سیلندر قرار گرفته اند و هر کدام وظایف خاصی را در مسیر عبور نور انجام می دهند. اجزای داخلی تصویر را بزرگ و کوچک می کنند و در ضمن هر کجا شعاع نور کج شده باشد تصحیح نوری انجام داده و پراکندگی نور را اصلاح می کنند. بزرگنمایی به عقب یا جلو باعث حرکت دادن یک قسمت مشخص از لنز می شود که با تغییر فاصلۀ کانونی اندازۀ تصویر و میدان دید نیز تغییر می کند. شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین به خاطر عبور از عدسی های مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین نمی رسد و به همین دلیل تا به حال لنزی ساخته نشده است که کل نور را به دوربین برساند بنابراین مسائل نوری بسیار مهم می باشند.

2.دیافراگم

برای کنترل مقدار نور عبوری از لنز چندین صفحۀ فلزی کدر به گونه ای آرایش یافته اند که به وسیلۀ تغییر حلقۀ تنظیم می تواند روزنۀ مرکزی بین خود را بزرگ و کوچک کنند. در کنترل خودکار، فرمان باز یا بسته شدن را یک چشم الکترونیکی صادر می کند. عملکرد این قسمت به نحوی است که در روشنی زیاد صفحات فلزی در هم فرو رونده و از شدت نور زیاد جلوگیری می کنند و بر عکس در زمانی که نور به حد کافی نباشد بازتر می شوند تا تصویر مطلوب فراهم شود. اندازۀ بازشدن دیافراگم مطابق یک سری اعداد که مقدار نور مجاز را تعیین کند F22 تا F14، مشخص می کند.

                             

دیافراگم لنز

لنزهای خودکار

در این نوع لنزها مقدار باز و بسته شدن دیافراگم لنز متناسب با شرایط محیط به صورت خودکار تنظیم می شود تا روشنایی بدست آمده از دوربین در یک حد متعادلی قرار بگیرد. لنزهای با تنظیم دستی برای مکان هایی مناسب هستند که تغییرات روشنایی در محیط تقریبأ اتفاق نمی افتد. در لنزهای خودکار دونوع عملکرد برای باز یا بسته شدن خودکار لنز وجود دارد. در نوع اول متناسب با سیگنال ویدئویی ورودی و در نوع دوم متناسب با تغییر در ولتاژ  

    DC فرستاده شده به لنز که توسط پروسسوری در دوربین تعیین می شود انجام می پذیرد. در مقایسۀ قیمتی، لنزهای خودکار نوع DC ارزانتر هستند.

3.سیستم اتصال دهندۀ لنز به دوربین

برای اتصال لنز به دوربین نیاز است تا از نگه دارنده های لنز(Lens Mount)  استفاده شود، در صورتی که نگه دارندۀ موجود برای یک لنز خاص با ویژگی های دوربین همخوانی نداشته باشد نمی توان از آن لنز در دوربین مورد نظر استفاده نمود. انواع مختلفی از نگه دارنده های لنز دوربین وجود دارند که متعارف ترین آنها نوع C و CS می باشند. نوع C و CS از نظر نحوۀ عملکرد و قطر مانند یکدیگر هستند و ��نها تفاوت آنها فاصلۀ بین سطح خارجی آن و حسگر دوربین است که در نوع C برابر 526/17 میلی متر و در نوع CS برابر 5/12 میلی متر است. نوع CS نسبت به مدل C ابعاد کوچکتری دارد اما مهمترین مزیت نوع  C را می توان در این دانست که حلقه های فاصله دهنده برای تغییر نوع نصب لنز به CS در دسترس هستند و این در حالی است که لنز CS را نمی توان به یک نگه دارندۀ نوع C متصل کرد.

                         سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین

بزرگنمایی نوری و دیجیتال

دوربین های دیجیتال دارای دو نوع بزرگنمایی مختلف هستند، بزرگنمایی نوری و بزرگنمایی دیجیتال. بزرگنمایی نوری با استفاده از سیستم لنز انجام می شود که بازۀ آن بین حداقل و حداکثر فاصلۀ کانونی تعریف می شود و این بزرگنمایی قبل از ثبت تصویر روی حسگر انجام می شود. در مورد بزرگنمایی دوربین ها آنچه اهمیت دارد بزرگنمایی نوری است ولی بزرگنمایی دیجیتال چیزی بیش از بریدن ناحیۀ میانی تصویر توسط نرم افزار دوربین نیست و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد. تصویری که با بزرگنمایی دیجیتال 2X گرفته شده است، چه روی مانیتور و چه در هنگام پرینت
، با نصف وضوح اولیه اش دیده می شود ولی در دوربین با استفاده از نرم افزار پیچیده سعی می شود با میان یابی نقاط، وضوح اولیه خود را بازیابد . در این حال، تعداد کمتری از پیکسل های اولیه در بازسازی تصویر بزرگ شده مشارکت می کنند که باعث عدم وضوح تصویر می شود. بعضی از دوربین ها فقط بزرگنمایی دیجیتال دارند و در بعضی دیگر این امکان به عنوان مشخصه ای افزون بر بزرگنمایی نوری در دوربین وجود دارد.

تهیه شده توسط: گروه فنی پادالکترونیک

  • پاد الکترونیک
  • ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
  • ۰

نظرات

بازدید کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

ارسال فوری

تحویل حداکثر طی 1 روز کاری
 

فروش ویژه

هر سه روز کالای ویژه برای همکاران ویژه
 

09130753912

پشتیبانی محصولات و سیستم های امنیتی