چگونگی انتخاب نوع سیستم نظارت تصویری
2269

چگونگی انتخاب نوع سیستم نظارت تصویری

دوربین مداربسته اصفهان

صرف نظر از تکنولوژی به کار رفته برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری، در ابتدا باید نوع اطلاعات مدنظر مشتری از این سیستم مشخص شود که عبارتند از :

 • آشکارسازی: تنها بروز و رخداد حادثه در یک محدودۀ خاص هدف مشتری است وکیفیت بالای تصویر چندان مدنظر نیست که در این خصوص میتوان به دوربین های ترافیکی نصب شده در خیابان ها جهت مشاهده حجم ترافیک وسایل نقلیه اشاره کرد.
 • شناسایی: نحوه وقوع حادثه را به طور دقیق نشان دهد.

تشخیص هویت: چهره عامل یا عاملان بروز حادثه را مشخص کند. کیفیت بالای این نوع سیستم قابل توجه است.

مشخص کردن نوع اطلاعات درخواستی، نوع تجهیزات مورد نیاز برای یک سیستم نظارت تصویری را تعیین می کند. موارد دیگری که در طراحی سیستم نظارت تصویری وهزینه نهایی اجرای سیستم تأثیر گذار است، عبارتند از:

 • کیفیت تصویر مورد نیاز
 • اندازۀ محوطۀ تحت نظارت
 • روشنایی محوطۀ تحت نظارت که ممکن است نیاز به نور اضافی در محل باشد
 • فضایی که تجهیزات در آن نصب می شود (داخل یا خارج از فضای بسته، محیط های عادی ویا با احتمال آسیب بالا)
 • منبع تغذیه

هر یک از موارد فوق، طراحی سیستم نظارت تصویری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به عنوان مثال، اگر نیاز به نمایش دقیق یک صحنه باشد، به جای دوربین های سیاه و سفید باید از دوربین های رنگی استفاده کرد، و در صورتی که وضوح و دقت بیشتر مدنظر باشد، می توان با استفاده از یک دوربین نور سیاه و سفید یا روز/شب به این خواسته رسید.به عنوان یک قانون کلی، مانیتورها و دوربین های رنگی را باید در سیستم هایی به کار برد که برای اهداف تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرند. لازم به ذکر است وجود دوربین های ارزان قیمت در بازار ممکن است فلسفۀ بکارگیری دوربین های سیاه و سفید را زیر سؤال ببرد در صورتی که تفاوت قیمت در دوربین های با کیفیت بالا قابل توجه است.

انتخاب دوربین مناسب

در ادامه سعی خواهد شد برخی از پر کاربرد ترین مکان های بکارگیری سیستم نظارت تصویری ونوع دوربین به کارگرفته شده و طراحی مناسب در این مکان ها تشریح شود. البته این روشها تنها روش ممکن نیستند و طرح های دیگری را نیز می توان پیاده سازی کرد.

 1. پارکینگ اتومبیل

در یک محوطۀ پارکینگ بزرگ، اتومبیل ها مورد سرقت وآسیب قرار گرفته اند و مشتری سخت به دنبال حل مسئله با به کار گیری یک سیستم نظارت تصویری مناسب است.دوربین ها باید تمامی محوطۀ پارکینگ را 24 ساعت روز و در کل هفت روز تحت نظر داشته باشند. تصویر گرفته شده از دوربین ها باید کاملاً واضح باشد و بازدارندگی قابل قبولی را ایجاد کند. دوربین ها باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی در مقابل ضربه و هر گونه خرابکاری مقاوم باشند.


 

یک محوطه بزرگ پارک اتومبیل

راهکار موجود، به کار گیری دوربین های شبکۀ ثابت در مکانی قابل رؤیت است. دوربین ها باید در مکانی نصب شوند که کاملاً  قابل رؤیت بوده وکل محوطه را تحت پوشش قرار دهند. نمونه ای از مکان های مناسب نصب دوربین ها در شکل زیر نشان داده شده است.

 1. فروشگاه لباس کوچک

سرقت از فروشگاه به ویژه در زمان ازدحام مشتریان، هدف اصلی مالک فروشگاه از نصب سیستم نظارت تصویری است. فروشنده می خواهد تمامی کسانی که وارد فروشگاه می شوند به طور واضح قابل ثبت و نمایش باشند.

 

فروشگاه کوچک

راهکار موجود، به کارگیری دوربین های شبکه ثابت است.

دوربین ها باید در مکانی نصب شوند که کاملا قابل رؤیت باشند و بیشترین قسمت اصلی محوطۀ فروشگاه را تحت پوشش قرار دهند.نمونه ای از مکان های مناسب نصب دوربین ها در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 1. فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی بزرگ

سرقت از فروشگاه به ویژه در زمان ازدحام مشتریان است. همچنین، هدف دیگر مالک فروشگاه از نصب سیستم نظارت تصویری، مباحث تجاری و جمع آوری اطلاعات فروش است که مشاهدۀ میزان موجودی وذخیره فروشگاه و نحوه و جریان حضور مشتریان از جمله این اطلاعات است. فروشنده می خواهد تمامی کسانی که وارد فروشگاه می شوند به طور واضح قابل ثبت و نمایش باشند. دوربین ها باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی، در مقابل ضربه و هر گونه خرابکاری مقاوم باشند.

یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی بزرگ

راهکار موجود، به کارگیری دوربین های گنبدی شبکه ثابت است.

جهت دید دوربین نباید مشخص باشد و در نتیجه از دوربین گنبدی شکل استفاده شده است. دوربین ها باید در مکانی نصب شوند که کاملاً قابل رؤیت باشند و بیشتر قسمت های اصلی محوطۀ فروشگاه را تحت پوشش قرار دهند. 

 1. مدرسه

سرقت و آسیب وارده به مدرسه در فصل تابستان و تعطیلی مدارس است و مدیر مدرسه به دنبال حل مسئله با به کارگیری یک سیستم نظارت تصویری مناسب است. ورودی و حیاط مدرسه از مکان های ضروری جهت مانیتورینگ هستند.

یک مدرسه

راهکار موجود، به کارگیری دوربین های گنبدی شبکه ثابت است.

دوربین ها باید علاوه بر نصب در محیط بیرونی، در مقابل ضربه و هر گونه خرابکاری مقاوم باشند. جهت دید دوربین نباید مشخص باشد و در نتیجه از دوربین گنبدی شکل استفاده شده است. 

 1. یک دستگاه خودپرداز

جهت رعایت مقررات و قوانین موجود در امور بانکداری، هر بانکی موظف به بکارگیری سیستم نظارت تصویری برای هر خودپرداز است. جهت شناسایی و تشخیص هر فرد یا وضعیت مشکوک به خرابکاری، تصویر دوربین باید بسیار واضح باشد که حتی قابلیت شناسایی چهرۀ فرد زیر کلاه یا هر گونه پوششی را نیز داشته باشد.

یک دستگاه خودپرداز

راهکار موجود، بکارگیری دوربین های مخفی شبکه است.

دوربین ها باید بسیار مخفی و کوچک باشند به طوری که محل نصب آنها قابل تشخیص نباشد. همچنین دوربین هایی به ورت بارز نیز می توانند برای پوشش بهتر کمک کننده باشند.

راهکار پیشنهادی برای یک خودپرداز

 1. خروجی فروشگاه

یک خواربار فروشی با مشکلات زیادی به دلیل دزدی های رخ داده مواجه است و می خواهد از یک سیستم نظارت تصویری مخفی در خروجی فروشگاه استفاده کند. خواستۀ فروشنده این است که دوربین در ارتفاعی برابر با چشم جهت داشتن دیدی نزدیک و واضح نصب شود.

خروجی فروشگاه

راهکار موجود، بکارگیری دوربین های مخفی هم ارتفاع چشم انسان است.

دوربین ها باید مخفی و غیر قابل تشخیص باشند. نمونه ای از مکان مناسب نصب دوربین در شکل زیر نشان داده شده است.

راهکار پیشنهادی برای خروجی فروشگاه

 1. فرودگاه

دوربین به کار گرفته شده جهت اجرای یک سیستم نظارت تصویری با امنیت بالا در یک فرودگاه که بتواند هم یک تصویر کلی از منطقه تحت نظارت ارائه دهد و هم در مواقع خاص بر روی جزئیات متمرکز شود، باید زاویه دید وسیع و همچنین بزرگنمایی بالایی داشته باشد.هدف اصلی، شناسایی و تشخیص هر فرد یا وضعیت مشکوک به خرابکاری، یا تصویر بسیار واضح است که به پلیس و نیروهای امنیتی قدرت عکس العمل سریع را بدهد.

فرودگاه

راهکار موجود، بکارگیری دوربین با قابلیت چرخش و بزرگنمایی است.

همانطور که در شکل زیر دیده می شود، در این مثال، از یک دوربین با قابلیت چرخش و بزرگنمایی استفاده شده که در مرکز فرودگاه نصب شده است.

راهکار پیشنهادی برای یک فرودگاه

 1. مرکز شهر

در مرکز شهر فعالیت های زیادی در حال انجام است. شهردار می خواهد از مردم و اموال شهر مراقبت کند.دوربین باید به طور شبانه روزی هم یک تصویر کلی از مرکز شهر داشته باشد و هم بتواند در مواقع خاص بر روی جزئیات متمرکز شود.

مرکز شهر

راهکار موجود، بکارگیری دوربین با قابلیت چرخش و بزرگنمایی است.

 

 1. حفاظت پیرامونی

کارخانه ای در خارج از شهر و در منطقه ای خارج از جمعیت واقع شده است. احتمال سرقت و خرابکاری همواره وجود دارد. مدیر کارخانه می خواهد از هر گونه حرکت مشکوکی در اطراف کارخانه مطلع باشد. حصار اطراف کارخانه باید همواره تحت مراقبت باشد.

حفاظت پیرامونی

راهکار موجودف بکارگیری دوربین های گنبدی شبکه ثابت است.

دوربین ها باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی، در مقابل ضربه و هر گونه خرابکاری مقاوم باشند. 

 

 1. مناطق با احتمال خطر بالا

مدیران ایمنی مناطق با احتمال خطر بالا نیاز به یک سیستم نظارت تصویری جهت حفاظت از این مناطق در مقابل سرقت و خرابکاری را دارند. همچنین همواره این احتمال وحود خواهد داشت که در محیطی با شرایط سخت همچون تاریکی مطلقف دود و غبار سنگین تهیۀ تصاویر مطلوب نیاز باشد.

منطقه با احتمال خطر بالا

بهترین راهکار بکارگیری دوربین های شبکه حرارتی است، زیرا هیچ گونه نیازی به نصب دوربین در محیط خطر وجود ندارد و در نتیجه هیچ گونه خطری از جانب محیط برای دوربین و بالعکس وجود نخواهد داشت. 

تهیه شده توسط: گروه فنی پاد الکترونیک

 • پاد الکترونیک
 • ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
 • ۰

نظرات

بازدید کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

ارسال فوری

تحویل حداکثر طی 1 روز کاری
 

فروش ویژه

هر سه روز کالای ویژه برای همکاران ویژه
 

09130753912

پشتیبانی محصولات و سیستم های امنیتی